История предприятия

З Українським авіаційним метеорологічним центром тісно пов’язана сучасна історія розвитку авіаметеорологічного обслуговування польотів цивільної авіації на Україні. 15 січня 1944 року була відкрита в аеропорту “Жуляни” Авіаметеорологічна станція (цивільна) (АМСЦ) міста Києва і до 1960 року була єдиною на території міста, яка надавала метеорологічні послуги для польотів літаків цивільної авіації. З впровадженням для авіаперевезень турбо-гвинтових та реактивних літаків (АН-10, ИЛ-18, ТУ-104, ТУ-134) з 1960 року основним аеропортом України, “воротами” до її столиці став аеропорт “Бориспіль”, для метеообслуговування якого в тому ж році була створена авіаметеорологічна станція – АМСЦ Київ-Центральна, реорганізовано в подальшому в Український авіаційний метеорологічний центр – УАМЦ. В аеропорту “Бориспіль” для метеообслуговування польотів повітряних суден спеціалістами метеослужби першими в Україні, впроваджувалися в роботу нові метеоприлади, сучасні технології авіаметеоспостережень та прогнозування: перші дистанційні прилади, перша автоматизована авіаметеостанція, прийом інформації штучних супутників землі і перший метеорологічний радіолокатор. В 1974 році на базі авіаметеостанції був створений Український авіаційний метеорологічний центр (УАМЦ), який крім метеозабезпечення польотів в а/п Бориспіль, здійснював приймання та передавання інформації для всієї України та методичне керівництво мережею АМСЦ України. У 1978 році в УАМЦ вперше в Україні здійснено перехід на дистанційні спостереження за погодою, а в 1983-1984 роках – автоматизовані спостереження за допомогою станції КРАМС. Також вперше в УАМЦ в 1990 році були введені в оперативну роботу в УАМЦ вдосконалене метеообладнання МРЛ-5 з пультом дистанційного управління та нове покоління станцій КРАМС. Абсолютно нові технології обслуговування споживачів були запроваджені в УАМЦ з 1993 року, коли був встановлений перший комп’ютер на робочому місці синоптика з обслуговування вильотів. 1 січня 2003 року шляхом злиття УАМЦ та АМСЦ-Київ було створено Державне підприємство “Український авіаційний метеорологічний центр”. Протягом року  ДП “УАМЦ” обслуговує більш ніж 50 тисяч вильотів, що виконують понад 100 авіакомпаній на чотирьох аеродромах. Всі роки підприємство функціонує, розвивається, вдосконалює свої технології та успішно виконує серйозні інвестиційні проекти виключно за кошти від госпрозрахункової діяльності. На сьогоднішній день всі виробничі процеси в ДП “УАМЦ” автоматизовані. Український авіаційний метеорологічний центр оснащений найсучаснішим метеообладнанням, насичений передовими технологіями, укомплектований висококваліфікованими спеціалістами, метеорологами та інженерно-технічними кадрами.

С Украинским авиационным метеорологическим центром тесно связана современная история развития авиаметеорологического обслуживания полетов гражданской авиации в Украине.   15 января 1944 года в аеропорту «Жуляны» была открыта авиаметеорологическая станция (гражданская) города Киева (АМСГ). До 1960 года это была единственная на территории города станция, оказывавшая метеорологические услуги для полетов самолетов гражданской авиации. С 1960 года, с внедрением для авиаперевозок турбовинтовых и реактивных самолетов (АН-10, ИЛ-18, ТУ-104, ТУ-134) основным аеропортом Украины, «вратами» ее столицы стал аеропорт «Борисполь». В этом же году с целью его метеообеспечения была создана авиаметеорологическая станция – АМСГ-Киев– Центральная, в дальнейшем – Украинский авиационный метеорологический центр – УАМЦ. Для метеообеспечения полетов воздушных суден в аеропорту Борисполь специалистами метеослужбы, первыми в Украине, внедрялись в работу новые метеоприборы, современные технологии авиаметеонаблюдений и прогнозирования: первые дистанционные приборы, первая автоматизированная авиаметеостанция, прийом информации c искусственных спутников земли, первый метеорологический радиолокатор. В 1974 году на основе авиаметеостанции был создан Украинский авиационный метеорологический центр (УАМЦ), в функции которого, кроме метеообеспечения полетов, входили прием и передача информации для всей Украины и методическое управление сетью АМСГ Украины.   В УАМЦ впервые в Украине был осуществлен переход на дистанционные наблюдения за погодой в 1978 году и автоматизированные наблюдения с помощью станции КРАМС  (1983-1984). В УАМЦ также впервые в 1990 году было введено в оперативную работу усовершенствованное метеооборудование МРЛ-5 с пультом дистанционного управления и новое поколение станций КРАМС. Абсолютно новые технологии обслуживания пользователей были внедрены в УАМЦ с 1993 года, когда был установлен первый компьютер на рабочем месте синоптика.   1 января 2003 года путем слияния УАМЦ и АМСЦ-Киев было создано государственное предприятие «Украинский авиационный метеорологический центр».   В течение года ГП «УАМЦ»  обслуживает более 50 тысяч вылетов, которые выполняют около 100 авиакомпаний на 4-х аэродромах.   За десять лет существования предприятие функционирует, развивается, совершенствует свои технологии и успешно исполняет серьезные инвестиционные проекты исключительно за счет средств от хозрасчетной деятельности. За эти годы объемы производства выросли почти в 3 раза, сохранив неизменный штат работников, за счет роста интенсивности труда и практически новой автоматизации производства.