Ґендерна політика

З метою розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнення їхньої ролі у процесі здійснення національних реформ, ДП «УАМЦ» забезпечує виконання зобов’язань щодо гендерної рівності, зокрема Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, а також резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»

Сьогодні впровадження принципу гендерної рівності є одним з пріоритетів ДП «УАМЦ». Адже імплементація таких офіційних актів, як Резолюція ООН 1325 – це не лише про жінок, а й про прозоре суспільство та рівні можливості для кожного.

Нормативно-правова база:

Указ Президента України “Про підвищення соціального статусу жінок в України від 25.04.2001р. № 283/2001

Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 08.09.2005 № 2866-IV

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2008р. № 273 “Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020р. № 1544-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року”

План заходів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року та моніторингу їх виконання

Повідом про дискримінацію на робочому місці:

телефон для звернень +38 044 537 57 50

електронна адреса diskrim@uamc.dsns.gov.ua