MIDAS IV

Для автоматизації виміру метеовеличин і формування метеорологічних зведень на аеродромі Бориспіль використовується  автоматизована система метеорологічних спостережень MIDAS-IV. Центральний пристрій системи розташований на основному пункті спостережень  і призначено для збору й обробки метеоінформації про основні параметри атмосфери від аеродромних метеодатчиков, формування метеорологічних зведень і поширення їх споживачам через лінії зв’язку й на засоби відображення, а також реєстрацію вимірів і переданої інформації. Метеоданні обновляються на комп’ютері MIDAS-IV щохвилини. До них відносяться: приземний вітер, видимість, дальність видимості на ЗПС, хмарність, температура повітря, температура крапки роси, атмосферний тиск. До складу  системи входять інтелектуальні датчики й центральний комп’ютер, що є “головним мозком” робочої станції. Інтелектуальні датчики – це сучасні, високотехнологічні датчики, де є набір команд для дистанційного керування й контролю датчиками, при цьому у випадку виникнення неполадок датчик може автоматично повідомити про свій стан техніку-метеорологу, наприклад: забруднення оптики, відсутність зв’язку. Метеодатчики розташовані таким чином, щоб забезпечити репрезентативність вимірів метеоелементів для умов уздовж обох ЗПС і на аеродромі в цілому. Технік-метеоролог взаємодіє із системою за допомогою дисплея й клавіатури, які підключені до центрального пристрою, уводить необхідні значення метеопараметрів, такі як кількість і форма хмар, явища поточної погоди, перевіряє автоматично сформовані зведення й поширює їх як на аеродромі, так і за його межі. Спостереження за погодою на аеродромі здійснюються системою постійно, цілодобово, у повному обсязі.  При виникненні небезпечних для авіації змін погоди MIDAS-IV автоматично формує й передає спеціальні метеозведення. Дані поточних метеорологічних спостережень контролюються MIDAS-IV до їх поширення. Програмне забезпечення MIDAS-IV відповідає національним правилам і міжнародним вимогам IКAO.

Досвід експлуатації системи протягом 10 років показує, що вона забезпечує об’єктивність спостережень, швидкість збору й обробки інформації від датчиків, своєчасне доведення й наочність відображення інформації для якісного використання її диспетчерами  організації повітряного руху, екіпажами повітряних судів на брифінгу, диспетчерськими службами аеропорту й інших споживачів.

У вересні 2013 року було введено в оперативну роботу нову авіаційну метеорологічну станцію AviMet.