Система управління якістю (СУЯ)

 

Загальні відомості про СУЯ

СУЯ – це система управління, яка направляє та контролює діяльність підприємства відносно якості (характеристик продукту/послуг, які задовольняють очікування споживачів).

Стандарти

Основний Державний стандарт України – ДСТУ ISO 9001-2009 “Система управління якістю. Вимоги.”, він є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Нормативна база СУЯ в ДП “УАМЦ”

  • Політика в сфері якості
  • Настанова з якості;
  • 5 обов’язкових процедур
  • 13 методик
  • 8 інструкцій

Наше підприємство стало першим в сфері гідрометеорології України, яке самостійно розробило та впровадило систему управління якістю (СУЯ) на основі Державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В 2006 р. нам стала зрозумілою необхідність розроблення такої системи з метою створення конкурентноспроможного метеорологічного продукту/послуг. Виникла необхідність довести, що наша інформація, наше обслуговування краще та більш якісне ніж у “сусідів”, що наші спостерігачі надають достовірну фактичну погоду, нашу прилади вимірюють параметри із заданою точністю, а за прогнозами наших синоптиків можна спокійно літати як на низьких, так й на високих рівнях. 8 серпня 2006р. було створено робочу групу для розробки та впровадження СУЯ на підприємстві та призначено представника керівництва з якості (ПКЯ) в особі першого заступника директора. Процес розробки Системи та навчання персоналу продовжувався 8 місяців. Завдяки самовідданості та творчій праці Групи за цей період було проведено детальний аналіз виробництва, проведено ревізію існуючої документації, розроблено та затверджено процеси, визначено показники якості для кожного з процесів, розроблено нормативну базу СУЯ, підготовлено групу внутрішніх аудиторів. Днем народження СУЯ в ДП “УАМЦ” є 10 квітня 2007р., коли наказом директора Систему було введено в експлуатацію. Процес сертифікації системи проходив у два етапи у період з 15.05.07р. до 15.06.07р. В результаті було отримано два сертифікати типу ОС МДО та ПМ міжнародного зразку строком дії на 3 роки, та УкрСЕПРО державного зразку України строком дії на 5 років. Для більш зручного функціонування СУЯ було виділено 4 основні процеси та 19 підпроцесів. Щоквартально  в ДП “УАМЦ” проводяться внутрішні аудити цих процесів. По всім невідповідностям, що виявляються під час проведення аудитів, розроблюються та виконуються коригувальні дії. Для покращення функціонування СУЯ на початковому етапі впровадження Системи було налагоджено зворотній зв’язок зі споживачами – в тому числі проводиться опитування льотних екіпажів на брифінгу та керівництва авіакомпаній шляхом анкетування. За 6 років діяльності СУЯ показала свою життєздатність. Політика в сфері якості була цілком реалізована, вимірювальні цілі виконуються на 95-97%. Система постійно удосконалюється,  пройшла чотири Технічні нагляди зі сторони Органу з сертифікації. У червні 2010 року було проведено ресертифікацію СУЯ та отримано сертифікати відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2008 та державному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. 13 червня 2013 року  успішно завершено чергову ресертифікацію СУЯ щодо підтвердження сертифікату відповідності вимогам ISO 9001:2008. Наразі, ДП “УАМЦ” готується до проходження чергового Технічного нагляду з боку сертифікаційного органу, який буде проведено протягом червня 2014 року. Графічне представлення моделі СУЯ обслуговування авіації в ДП “УАМЦ”: