Методичне забезпечення

ДП “УАМЦ” являється головним методичним центром з питань метеообслуговування цивільної авіації (ЦА) в Україні. ДП “УАМЦ” здійснює методичне забезпечення цивільної авіації в Україні відповідно до “Тимчасового порядку методичного керівництва метеорологічним обслуговуванням цивільної авіації”, підписаним директором УкрГМЦ і т.в.о.директора ДП “УАМЦ” 13.08.2020р. наказ № 74/40.

Основна мета методичного забезпечення цивільної авіації – сприяння безпеці польотів у метеорологічному відношенні, підвищення якості метеопослуг, що надаються авіаційним користувачам.

Основними завданнями відділу є:

  • здійснення методичного забезпечення та взаємодії з мережею АМСЦ України шляхом проведення семінарів-стажувань спеціалістів АМСЦ, методичних інспекцій, комплексних перевірок оперативної документації;
  • розробка методичних рекомендацій, роз’яснень з різних питань метеозабезпечення ЦА.
  • участь в розробці нових нормативних документів з питань організації та здійснення метеообслуговування ЦА;
  • здійснення моніторингу якості оперативної метеоінформації (TAF, METAR, SPECI), що складається в межах мережі АМСЦ;
  • участь та опрацювання матеріалів міжнародних семінарів, конференцій з питань авіаційної метеорології;
  • сприяння впровадженню в практику рішень ВМО/ІСАО, міжнародних стандартів та рекомендованої практики авіаметеорологічного забезпечення.

Крім того, методисти беруть активну участь у вирішенні оперативних виробничих проблем ДП “УАМЦ”, що дає їм змогу не бути “чистими” теоретиками, а розуміти сьогоденні потреби та труднощі метеозабезпечення авіаційних користувачів в Україні. До складу відділу входять спеціалісти з різних галузей авіаційної метеорології:

Нікіфорова Оксана Володимирівна – начальник відділу.

Прокопенко Ольга Вікторівна –  провідний метеоролог.

Мисник Ганна Андріївна – провідний метеоролог.

Cкороход Тетяна Миколаївна – синоптик 1 кат.

Наших методистів знають та поважають не тільки на мережі АМСЦ України, але і далеко за її межами, з ними радяться з питань метеозабезпечення ЦА спеціалісти інших методичних центрів.