Радиолокационная информация

Отримання необхідної радіометеорологічної інформації здійснюється в ДП «УАМЦ» за допомогою Автоматизованого метеорологічного радіолокаційного комплексу (АМРК) «Метеор-МетеоЯчейка», до складу якого входять доплерівський метеорологічний радіолокатор (ДМРЛ) МЕТЕОР-500СDP фірми Selex Si/Gematronik (Німечина) та спеціальне програмне забезпечення «МетеоЯчейка» розроблене ЗАТ «Інститут радарної метеорології» (Росія).

Основне призначення АМРК «Метеор-метеоЯчейка» – одержання інформації про просторовий розподіл зон хмарності і пов’язаних з ними зон опадів, швидкість та напрямок їх переміщення, а також можливу ідентифікацію небезпечних явищ погоди (сильні зливові опади, гроза, град, шквал, зсув вітру, обледеніння тощо) включно їх еволюцію в часі та просторі та доведення цих даних до користувачів.

АМРК «МЕТЕОР-МетеоЯчейка» сертифікований в Україні Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту на відповідність типу обладнання аеродрому (сертифікат № AT 4017 від 09.10.2007). Він має високе гарантійне забезпечення, працює в автоматичному режимі з періодом оновлення інформації 10 хвилин і використовує наступні режими одержання інформації –«відбиваність», «доплерівська швидкість», «подвійна поляризація».

Режим «Відбиваність»

У режимі «відбиваність» огляд виконується в радіусі 200 км. Вся площа розбивається на дискретні квадрати 2*2 км. Для кожного квадрату визначається максимальна висота верхньої межі радіоехо хмарності і радіолокаційна відбиваність по одинадцяти шарам (товщина шару складає 1000 метрів).

Висота верхньої межі радіоеха хмарності, радіолокаційна відбиваність, площа, зайнята радіоехом, швидкість і напрямок переміщення радіоеха метеооб’єктів знаходяться в фізико-статистичній залежності з метеорологічними параметрами хмарної атмосфери і дозволяє оцінювати їх по радіолокаційним характеристикам.

Програмним забезпеченням «МетеоЯчейка» після виконання всіх функцій з проведення та обробки результатів спостережень здійснюється представлення результатів спостереження на екрані ПЕОМ у вигляді наступних карт:

 • метеоявищ;
 • небезпечних явищ погоди;
 • висоти верхньої межі радіоеха;
 • відображеності в одинадцяти шарах;
 • швидкості шквального посилення вітру;
 • інтенсивності опадів;
 • видимості в опадах;
 • вертикальних розрізів по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах;
 • обледеніння в хмарах по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах.

Також ПЗ «МетеоЯчейка» надає можливість для:

 • виведення на екран для огляду, передачі і, в разі необхідності, друку таблиць «Штормоповіщення» з інформацією про осередки небезпечних явищ погоди;
 • виведення на екран, друк і передачу в канал зв’язку телеграм у коді RADOB;
 • виведення на друк бланк-картки МРЛ;
 • архівація даних спостережень.

Нижче представлена радіометеорологічна продукція в вигляді карт. Карта представляє собою круг, вписаний в квадрат, з відповідною атрибутикою і змістом, а саме:

 • орієнтація карти по сторонам світу відповідає орієнтації географічних карт, при цьому напрямок на північ від центру карти відповідає азимуту А 0о(360о), напрямок на схід А 90о, напрямок на південь А 180о, напрямок на захід А 270о. Центр карти відповідає місцю встановлення антени ДМРЛ (аеродром Київ/Бориспіль);
 • радіус кругу складає 200 км, розмір квадрату карти 400*400 км;
 • метеоявища відображаються на карті по дискретним квадратам 2*2 км відповідним кольором згідно шкали метеоявищ, розміщеної праворуч від карти.

Режим «Доплерівська швидкість»

У цьому режимі кінцевим продуктом спостережень є просторовий розподіл радіальних швидкостей вітру з радіусом огляду 125 км по квадратам 2*2 км та вертикальний профіль горизонтального вітру, який розраховується за радіальними швидкостями і просторовими градіентами.

Режим «Подвійна поляризація»

У цьому режимі огляд виконується в радіусі 200 км і дискретності по площі 2х2 км. Дозволяє отримати додаткову метеорологічну інформацію про форми та фазовий стан часток гідрометеорів, їх орієнтації в хмарах та опадах. Кінцевими радіолокаційними продуктами є просторовий розподіл диференційної відбиваності, диференційної фази, питомої диференційної фази, коефіцієнта взаємної кореляції.

АМРК «Метеор-Метеоячейка» потребує мінімального технічного обслуговування завдяки застосуванню найновіших технологій, вибору модулів і підсистем.

 

 

Карта метеоявищ:

 

Карта метеоявищ з „підкладками” метеостанцій в R=200км:

 

Карта метеоявищ з „підкладками” схеми повітряних коридорів та розподілом на азимути:

 

Карта максимальних висот радіоехо хмарності:

 

Карта відбиваності в шарі 2,0 — 3,0 км (складається для кожного шару через 1 км від 0 до 11 км):

 

Карта небезпечних явищ погоди, пов’язаних з конвективною хмарністю:

 

Карта контурів небезпечних явищ:

 

Карта максимальної швидкості вітру в осередках з явищами шквалу:

 

Карта метеоявищ з нанесеними контурами випадків шквалу з швидкістю вітра >15м/сек:

 

Карта метеоявищ з нанесеними зонами осередків різних ступенів небезпечності:

 

Карта вертикального розрізу хмарності по повітряним коридорам або по довільному азимуту:

 

Карта з виділеними зонами обледеніння по повітряним коридорам або по довільному азимуту:

 

Карта розподілу інтенсивності опадів по градаціям серед загального поля хмарності:

 

Карта розподілу видимості при випадінні опадів різної інтенсивності:

 

Карта радіальних швидкостей вітру в шарі 1,0-2,0 км (складається для кожного шару через 1км до 11км):

 

Карта відтвореної швидкості вітру в шарі 3,0-4,0 км (складається для кожного шару через 1км до11км):

 

Ефективність роботи АМРК «Метеор-МетеоЯчейка» оцінюється по ступеню відповідності (%) фактичної інформації про небезпечні явища з радіолокаційною (розрахунковою) за довільний період – від однієї доби до всього літного періоду і в разі потреби надається в вигляді таблиць з автоматичним розрахунком даних.

 

 

ПРИМІТКА: ДП «УАМЦ» є підприємством на самофінансуванні. Доплерівський радіолокатор МЕТЕОР 500 CDP та спеціальне програмне забезпечення «МетеоЯчейка» було закуплено на власні кошти з прибутку підприємства, всі витрати на його обслуговування здійснюється ДП «УАМЦ». Кошти на відшкодування витрат з отримання радіометеорологічної продукції з боку держави не отримуються. Зацікавлені в радіометеорологічній інформації споживачі отримують дані десятихвилинних спостережень відповідно до укладених договорів, в яких узгоджені всі умови щодо її отримання, включаючи комерційну вартість