Радіолокаційна інформація

Отримання необхідної радіометеорологічної інформації здійснюється в ДП “УАМЦ” за допомогою автоматизованого метеорологічного радіолокаційного комплексу “Метеор-МетеоЯчейка”, до складу якого входять доплерівський метеорологічний радіолокатор Метеор 500CDP фірми Selex SI GmbH (Німеччина) та програмне забезпечення “МетеоЯчейка” розроблене ЗАТ “Інститут радарної метеорології”.

Основне призначення АМРК “Метеор-метеоЯчейка” – одержання інформації про небезпечні метеорологічні явища (грози, град, шквал, смерч, сильні опади, зсуви вітру, обледеніння та інші характеристики), які впливають на безпеку польотів літаків, а також для визначення швидкості і напрямку переміщення небезпечних осередків та своєчасне попередження про їх виникнення.

АМРК “МЕТЕОР-МетеоЯчейка” сертифікований на Україні Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту на відповідність типу обладнання аеродрому (сертифікат № AT 4017 від 09.10.2007). Він має високе гарантійне забезпечення, працює в автоматичному режимі з періодом оновлення інформації 10 хвилин і використовує наступні режими одержання інформації –“відбиваність”, “доплерівська швидкість”, „подвійна поляризація”.

Режим „Відбиваність”

В режимі „відбиваність” огляд виконується в радіусі 200 км. Вся площа розбивається на дискретні квадрати 2*2 км. Для кожного квадрату визначається максимальна висота верхньої межі радіоехо хмарності і радіолокаційна відбиваність по одинадцяти шарам (товщина шару складає 1000 метрів).

Радіолокаційні характеристики, а саме: висота верхньої межі радіоеха хмарності, радіолокаційна відбиваність, площа, зайнята радіоехом, швидкість і напрямок переміщення радіоеха метеооб’єктів знаходяться в фізико-статистичній залежності з метеорологічними параметрами хмарної атмосфери і дозволяє оцінювати їх по радіолокаційним характеристикам.

Програмним забезпеченням „МетеоЯчейка” після виконання всіх функцій з проведення та обробки результатів спостережень здійснюється представлення результатів спостереження на екрані ПЕОМ в вигляді наступних карт:

 • метеоявищ;
 • небезпечних явищ погоди;
 • висоти верхньої межі радіоеха;
 • відображеності в одинадцяти шарах;
 • швидкості шквального посилення вітру;
 • інтенсивності опадів;
 • кількості опадів за будь-який період спостереження;
 • видимості в опадах;
 • вертикальних розрізів по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах;
 • обледеніння в хмарах по довільних азимутах або заданих повітряних коридорах.

Також ПЗ „МетеоЯчейка” надає можливість для:

 • виведення на екран для огляду, передачі і, в разі необхідності, друку таблиць „Штормоповіщення” з інформацією про осередки небезпечних явищ погоди;
 • виведення на екран, друк і передачу в канал зв’язку телеграм в коді RADOB;
 • виведення на друк бланк-картки МРЛ;
 • архівація даних спостережень.

Нижче представлена радіометеорологічна продукція в вигляді карт. Карта представляє собою круг, вписаний в квадрат, з відповідною атрибутикою і змістом, а саме:

 • орієнтація карти по сторонам світу відповідає орієнтації географічних карт, при цьому напрямок на північ від центру карти відповідає азимуту А 0о, (360о), напрямок на схід А 90о, напрямок на південь А 180о, напрямок на захід А 270о, а центр карти відповідає місцю встановлення антени ДМРЛ (аеродром Київ/Бориспіль);
 • радіус кругу складає 200 км, розмір квадрату карти 400*400 км;
 • метеоявища відображаються на карті по дискретним квадратам 2*2 км відповідним кольором згідно шкали метеоявищ, розміщеної праворуч від карти.

Режим „Доплерівська швидкість”

В цьому режимі кінцевим продуктом спостережень є просторовий розподіл радіальних швидкостей вітру з радіусом огляду 125 км по квадратам 2*2 км та вертикальний профіль горизонтального вітру, який розраховується за радіальними швидкостями і просторовими градіентами.

Режим „Подвійна поляризація”

В цьому режимі огляд виконується в радіусі 200 км і дискретності по площі 2х2 км. Дозволяє отримати додаткову метеорологічну інформацію про форми та фазовий стан часток гідрометеорів, їх орієнтації в хмарах та опадах. Кінцевими радіолокаційними продуктами є просторовий розподіл  диференційної відбиваності, диференційної фази, питомої диференційної фази, коефіцієнта взаємної кореляції.

АМРК „Метеор-Метеоячейка” потребує мінімального технічного обслуговування завдяки застосуванню найновіших технологій, вибору модулів і підсистем.

 

Карта метеоявищ:

 

Радіолокаційна карта з „підкладками” адміністративних областей та метеостанцій в R=200км:

 

Радіолокаційна карта з „підкладками” схеми повітряних коридорів та розподілом на азимути:

 

Карта метеоявищ з „підкладками” метеостанцій та рельєфу місцевості:

 

Карта максимальних висот радіоехо хмарності:

 

Карта відбиваностів шарі 0,0-1,0км (складається для кожного шару через 1 км до11км):

 

Карта небезпечних явищ погоди, пов’язаних з конвективною хмарністю:

 

Карта контурів небезпечних явищ погоди:

 

Карта максимальної швидкості вітру в осередках з явищами шквалу:

 

Карта метеоявищ з нанесеними контурами випадків шквалу з швидкістю вітра >15м/сек:

 

Карта метеоявищ з нанесеними зонами осередків різних ступенів небезпечності:

 

Карта вертикального розрізу хмарності по повітряним коридорам або по довільному азимуту:

 

Карта з виділеними зонами обледеніння по повітряним коридорам або по довільному азимуту:

 

Карта розподілу інтенсивності опадів по градаціям серед загального поля хмарності:

 

Карта розподілу видимості при випадінні опадів різної інтенсивності:

 

Карта радіальних швидкостей вітру в шарі 1,0-2,0 км (складається для кожного шару через 1км до 11км):

 

Карта відтвореної швидкості вітру в шарі 3,0-4,0 км (складається для кожного шару через 1км до11км):

 

Карта розподілу ширини спектру в шарі 1,0-2,0 км(до 11 км з дискретність шара 1 км)

Ефективність роботи АМРК „Метеор-МетеоЯчейка” оцінюється по ступеню відповідності (%) фактичної інформації про небезпечні явища з радіолокаційною (розрахунковою) за довільний період – від однієї доби до всього літного періоду і в разі потреби надається в вигляді таблиць з автоматичним розрахунком даних.

 

 

Тільки використання радіолокатора забезпечило можливість одержання якісно нової інформації про опади – загальної картини їх просторового розподілу по площі. Головні продукти по опадам включають в себе інтенсивність опадів біля поверхні землі, накопичення опадів біля поверхні землі за різні проміжки часу. Інтенсивність опадів одержується по функціональній залежності між інтенсивністю дощу і відбиваністю. В додатку „Робота з опадами” можливо одержати такі види продукції: карту кількості опадів, карту контурів кількості опадів, накладення підкладки „Адміністративні райони” на карту кількості опадів. Передбачено виділення районів для розрахунку середньої кількості опадів по виділеному району, передбачена можливість одержання таблиці „Суми опадів” для гідрометеостанцій в радіусі 200 км за розрахований певний період – від декількох годин до декількох місяців.

 

Карта кількості опадів з „підкладками” назв метеостанцій та рельєфу місцевості:

 

Карта з виділеними контурами кількості опадів по градаціям:

 

Виділений район на карті кількості опадів для подальшого розрахунку по ньому кількості опадів:

 

Карта кількості опадів в виділеному районі за довільний час:

Карта добової (тиждень, місяць) кількості опадів з сумарною таблицею кількості опадів по метеостанциям:

 

Карта сумарної кількості опадів за визначений період:

ПРИМІТКА: ДП “УАМЦ” є підприємством на самофінансуванні. Доплерівський радіолокатор (МЕТЕОР 500 CDP) та програмне забезпечення (“МетеоЯчейка”) було закупленона власні кошти з прибутку підприємства, всі витрати на його обслуговування здійснюється ДП “УАМЦ”. Кошти на відшкодування витрат з отримання радіометеорологічної продукції з боку держави не отримуються. Зацікавлені в радіометеорологічній інформації споживачі отримують дані десятихвилинних спостережень відповідно до укладених договорів, в яких узгоджені всі умови щодо її отримання, включаючи комерційну вартість.