МАРС

Цінність радіолокаційної інформації суттєво збільшується при об’єднанні даних декількох радіолокаторів і побудови композитних карт з періодом оновлення інформації від 30 хвилин до 3-х годин (у залежності від складності синоптичних умов), що дозволяє оперативно слідкувати за розвитком процесів синоптичного масштабу – атмосферних фронтів, ліній шквалу, зони опадів. Робоча станція «МАРС» є автоматизованим робочим місцем для складання об’єднаних карт на основі декількох АМРК, наразі в систему входить 10 АМРК (УАМЦ, Запоріжжя, Мінськ, Брест, Калуга, Твер, Ульяновськ, Перм, Єкатеринбург, Адлер). Карта «МАРС» накладається на географічну карту, одночасно на карту наносяться дані про фактичну погоду зі станції штормового кільця, вказуються назви метеостанцій, можливо вивести план повітряної зони або автошляхів. Перегляд карт проводиться в різних масштабах, що дозволяє більш детально переглянути потрібний район. РС «МАРС» призначена для наступних цілей:

 • штормового оповіщення населення і організацій на новому якісному рівні;
 • організації метеозабезпеченення цивільної авіації і відомчої авіації відповідно до вимог, які подаються автоматизованими системами управління повітряним рухом як по території, так і в кожному аеропорту;
 • вимірювання інтенсивності опадів по території для використання в метеорологічних і гідрологічних прогнозах повенів;
 • доведення інформації безпосередньо до інженерних служб, комунального господарства, адміністрації міст з метою повного і оперативного її використання при організації робіт і контролю стану доріг;
 • підвищення якості роботи еколого-прогностичних центрів з надзвичайних ситуацій;
 • переходу на якісно новий рівень обслуговування будь-яких користувачів і в першу чергу тих, виробнича діяльність яких суттєво залежить від гідрометеорологічних умов.

Карта метеоявищ

Ценность радиолокационной информации существенно увеличивается, если обьединить данные нескольких радиолокаторов и построить композитные карты с периодом обновления информации от 30 минут до 3-х часов (в зависимости от сложности синоптических условий), что позволяет оперативно следить за развитием процессов синоптического масштаба – атмосферных фронтов, линий шквала, зоны осадков. Рабочая станция МАРС есть автоматизованным рабочим местом для составления серии обьединенных карт на основе нескольких АМРК, на сегоднящний день систему составляют 15 АМРК (Санкт-Петербург, Внуково, Крилатское, Калуга, Минск, Брест, Борисполь, Запорожье, Ростов, Анапа, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самара). Карта МАРС накладывается на географическую карту, одновременно на карту наносятся данные о фактической погоде со станции штормового кольца, указываются названия метеостанций, возможным является вывести план воздушной зоны либо автопутей. Просмотр карт осуществляется в различных масштабах, что позволяет более детально просмотреть нужный район. Система МАРС предназначена для следующих целей:

 • штормового оповещения населения и организации на новом качественном уровне;
 • организации метеообеспечения гражданской авиации и ведомственной авиации в соответсвии с требованиями, которые подаются автоматизированными системами управления воздушным движением по территории и в каждом аэропорту;
 • измерение интенсивности и количества осадков по територии для использования в метеорологических и гидрологических прогнозах наводнений;
 • доведение информации непосредственно инженерной службе комунального хазяйства администрации городов с целью полного и оперативного ее использования при организации работ и контроля состояния дорог;
 • повышение качества работы эколого-прогностических центров по чрезвычайным ситуациям;
 • перехода на качественно новый уровень обслуживания любых пользователей и, в первую очередь, тех, производственная деятельность которых существенно зависит от гидрометеорологических условий.

Карта метеоявищ